Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Prøveforelesning

Ea Christina Willumsen prøveforeleser

Ea Christina Willumsen ved Instituttt for informasjons- og medievitenskap vil holde prøveforelesning for ph.d.-graden over temaet: "Evolution and Complexity of Player Objects and Virtual Environments: A Diachronic Analysis of Games". Avhandlingens tittel er: "The PO-VE Framework. Understanding the Relationships Between Player Objects and Virtual Environments in Digital Games"

SV-fakultetet
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Komiteens begrunnelse for valg av tema for prøveforelesning:

"The topic of the evolutionary history if PO/VEs in games is hinted at in the dissertation as a secondary insight. The assigned topic allows the candidate to support the insights of the thesis while also demonstrating an additional avenue for the value of the contribution that the proposed framework provides, and complement the existing literature on the evolution of game design."

Opponenter under disputasen vil være:

1. opponent: Professor José Zagal, Universitetet i Utah, USA
 
2. opponent: Førsteamanuensis Clara Fernández-Vara, New York Universitet, USA

Det tredje medlemmet i komiteen er: Professor Jan Fredrik Hovden, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av settedekan professor Knut Helland, Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Om avhandlingen

På tross av stigende folkelig og vitenskapelig interesse for dataspill mangler det fortsatt grunnleggende teorier som kartlegger forholdet mellom elementene man kan studere i en spillanalyse.

I beslektede vitenskaper, som litteraturvitenskap, kan vi redegjøre for hva en karakter er, og i filmvitenskapen kan vi diskutere måten kameraføring påvirker atmosfæren i en film. Før vi kan lage tilsvarende analyser av spill, må vi forstå de mest fundamentale komponentene i spillene.

Målet med denne avhandlingen er å bidra til en formalistisk forståelse av utvalgte elementer i dataspill. Teorien er utviklet fra analyse av 99 dataspill publisert i årene 1978 – 2018, på tvers av 18 ulike spillplattformer.

Avhandlingen presenterer et teoretisk rammeverk som beskriver funksjonaliteten til og forholdet mellom virtuelle miljøer og spiller-objekter – det vil si de virtuelle rom eller verdener spillet foregår i, og det eller de objektene i disse rommene som spilleren kan manipulere i spillet.

En del av dette rammeverket er PO-VE-modellen (player object - virtual environment). Uansett om modellen brukes til historiske analyser, komparative innsikter, eller som tillegg til andre analyseredskaper, retter modellen fokus mot relasjonene mellom de forskjellige objektene i virtuelle miljøer (alt fra stener og trær til fiender og trylledrikker) og spiller-objektet. Analyser basert på PO-VE modellen vil dermed gi innsikter i måten forholdet mellom objekter og spill-objekt(er) i det virtuelle miljøet påvirker det spiller-objekt-funderte mulighetsrommet for spilleren.

Personalia

Ea Christina Willumsen (f. 1993) arbeider som Medieforsker ved DR (Danmarks Radio, Danish Broadcast Corporation) i København. Hun har en BA i Kommunikation og Datalogi fra Roskilde Universitet og en Cand.Scient.IT i Spilanalyse fra IT Universitetet i København. Avhandlingsarbeidet ble utført fra desember 2016 – mars 2021 ved Universitetet i Bergen, Institutt for informasjons- og medievitenskap.

 

Praktisk

Hvordan delta i digital prøveforelesning

Velkommen til virtuell prøveforelesning! Klikk på lenken på siden for å delta i prøveforelesningen.

Prøveforelesningen starter presis kl. 15.00. Du kan når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Dersom du ikke har brukt Zoom tidligere anbefaler vi at du trykker på lenken i forkant for å laste ned programmet.

Publikum kan kun observere og har ikke anledning til å slå på kamera. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Siden møtet foregår digitalt er det alltid en fare for at nettet faller ut eller lignende. Derfor vil prøveforelesningen og disputasen bli tatt opp. Opptaket vil kun bli brukt dersom et eller flere komitémedlemmer mister forbindelsen. Så fort komitéen har godkjent prøveforelesning og disputas blir opptakene slettet.

 

Åpent for alle interesserte.