Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Eirik Stavelin

Prosjektet omhandler datastøttet journalistikk og søker å utvikle og beskrive hvordan programmering kan benyttes som et journalistisk verktøy. Ved utvikling og evaluering av informasjonssystemer for innsamling, systematisering og presentasjon av journalistisk materiale havner prosjektet metodisk under "design-basert forskning".

Hovedinnhold

Datastøttet journalistikk (computational journalism) er en metodisk retning som har en oppblomstring etter 90-tallets CAR (computer assisted reporting), og kan sees på som et svar på et samfunnets stadige digitalisering. Når en journalists kilder er digitale kan dens verktøy være programmering.

I sammenheng med utviklingen av digitale metoder i journalistikken har vi en økende mengde digitale datakilder, både offentlige og private som er relevante for den kritiske pressen. Å monitorere, analysere og gjenbruke offentlig data effektivt kan effektiviseres ved hjelp av teknologi. Prosjektet blir fokusert mot metoder for å utnytte dette på en hensiktsmessig måte.

Som en naturlig del av introduksjonen av programvareutvikling i nyhetsredaksjonene finner vi nyhetsappliksjoner, nyhetsstoff presentert i små spesialiserte webapplikasjoner.  Prosjektet inneholder analyse av denne typen nyhetsformidling.