Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Katherine Duarte

Katherine Duartes avhandling tar for seg medienes dekning av klimaendringer, med fokus på hvordan kontroverser og usikkerhet i klimaforskningen blir dekket av mediene. Utgangspunktet for avhandlingen er den såkalte Climategate fra 2009. I avhandlingen vil Duarte forske på både norsk presse, og blogger av klimaskeptikere, samt intervjue klimaforskere og journalister.

Hovedinnhold

Arbeidstittelen på avhandlingen er: Communicating climate science in the Media. The challenge of dealing with uncertainties and controversies in the coverage of climate science. Avhandlingen tar for seg medienes dekning av klimaendringer, med fokus på hvordan kontroverser og usikkerhet i klimaforskningen blir dekket av mediene. Utgangspunktet for avhandlingen er den såkalte Climategate-saken fra 2009. I avhandlingen vil jeg forske på norske aviser og klimaskeptiske blogger. I den kvalitative delen vil jeg intervjue både klimaforskere og journalister, samt en del aktører fra diverse organisasjoner.

Noen av forskningsspørsmålene ønsker å besvare følgende:
1.    Har kontroverser som Climategate og Himalayagate påvirket klimadekningen i Norge, og hvordan blir disse sakene kommunisert i mediene.
2.    Hvordan formidler IPCC usikkerhet og avvikende meninger?
3.    På hvilken måte reflekterer mediene diskusjonen innad i forskningsmiljøene?
4.    I hvilken grad er IPCC rapportene ­ og rapporteringen omkring dem ­ preget av en politisk agenda?
5.    Får klimaskeptikere eller motstridende meninger større plass i mediene, sammenlignet med tidligere?
6.    Hvordan er diskusjonen og argumentene til klimaskeptikere i sine egne fora, sammenlignet med for eksempel avisene?
 
Jeg har foretatt feltarbeid under COP17 i Durban i desember 2011, og i mars 2012 på gjesteforskeropphold ved University of East Anglia, UK og jobbet med flere forskere fra Tyndall Centre for Climate Research samt Climate ResearchUnit. Professor Mike Hulme var verten min på UEA.

Professor Elisabeth Eide er hovedveileder, og professor Dag Elgesem er biveileder.

Hjemmeside Katherine Duarte