Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Trygve Svensson

Hva kan Ludvig Holberg lære oss om retorikk og konfliktløsning? Holberg er i nordisk sammenheng en sentral kilde til perspektiver på konflikt.

Hovedinnhold

Hans bestselgende Introduksjon til Naturens og Folke-Rettens Kundskab (1716) var skoledannende for juridisk tenkning i Danmark-Norge. I Holberg møtes antikke klassikere med opplysningstidens stridstema. Skriftene er gjennomsyret av spørsmål om krig, likestilling, religionsfrihet og demokrati, med eneveldet som historisk kontekst. Som Stephen Greenblatt har skrevet om Shakespeare, forholdt også Holbergs seg til tidens forhandlinger om hvordan samfunnet skulle styres.   

Prosjektet retter seg mot Holbergs sakprosa, og hele hans rikholdige tekstmateriale. Naturens og Folke-Rettens Kundskab og Moralske Tanker står som to referansepunkter i den tidlige og sene delen av forfatterskapet. Å sette klare skiller mellom sakprosaforfatteren og dikteren er imidlertid vanskelig. Derfor er også Niels Klims Reise, som står i et særskilt nært forhold til sakprosaen, et utgangspunkt.

Hjemmeside Trygve Svensson