Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Sakprosastudier

Retorikk og resultater

Språkmeldingen som handlingsplan: Retorikk og resultater. Språkrådets skrifter nr. 2, forfattet av professor Anders Johansen.

Hovedinnhold

I dette skriftet analyserer professor Anders Johansen ved Universitetet i Bergen stortingsmeldingen Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk, ofte kalt språkmeldingen. Utgangspunktet for analysen er det overordnede målet i meldingen, å «styrkja og utvikla norsk språk som eit rikt og funksjonelt bruksspråk og som uomstridt nasjonalspråk og hovudspråk i Noreg». I analysen legger forfatteren vekt på forholdet mellom språkpolitikken og universitetspolitikken.

Språkmeldingen er det grunnleggende uttrykket for gjeldende språkpolitikk i Norge og ligger blant annet til grunn for at Språkrådet har fått utvidet sitt mandat.

Skriftet kan lastes ned i pdf.

Anders Johansen er professor i sakprosastudier ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Språkrådets skrifter nr. 2. Språkmeldingen som handlingsplan: Retorikk og resultater - Oslo 2012 - ISBN 978-82-997266-5-8 (PDF) - Anders Johansen - Språkrådet