Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Jens E. Kjeldsen utnevnt til professor ved Södertörns högskola i Sverige

Ved en høytidelig seremoni 11. desember ble 14 nye professorer innsatt ved Södertörns högskola i Sverige.

Hovedinnhold

Södertörns högskola driver forskning og utdanning innenfor humaniora, samfunnsfag, teknikk og naturvitenskap, i tillegg til lærerutdanning. Det er 55 faste vitenskapelig stillinger og rundt 100 stipendiater ved Södertörns högskola, det er 12000 studenter som studerer her.

Blant de som ble innsatt som professor var førsteamanuensis Jens E. Kjeldsen ved
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Kjeldsens hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Han er utdannet ved Institut for Retorik på Københavns Universitet, hvor han skrev hovedfagsoppgave om politiske fjernsynsdebatter. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art avhandling om visuell retorikk. Her viser han at den verbale retorikken også er en visuell disiplin og at bildekunsten er en retorisk disiplin. Avhandlingen diskuterer hvilken makt og påvirkningskraft bilder har. Den slår fast at vi også argumenterer med bilder, og illusterer hvordan man benytter bilder og visuelle uttrykk i holdningskampanjer og politiske valgkamper.