Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Norsk medietidsskrift

Nytt nummer av Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.

Hovedinnhold

I Norsk medietidsskrift nr 2 er det tre artikler av høy vitenskapelig kvalitet, utvalgt i en stadig tøffere konkurranse. Spesielt framheves artikkelen av professor emeritus Svennik Høyer og Hedda Nossen om Aftenpostens moderne historie. I lederen formulerer Lars Nyre et undervisningsideal for den norske professoren, der nærkontakt med studentene blir prioritert høyere enn nå. Ellers anbefales Anne Gjelsviks kroppsfokuserte kommentar og rapporten fra et forskningsprosjekt om Twitter. I tillegg kaster Roy Krøvel seg inn i debatten om forskjellen mellom journalistikk og forskning med et skarpt innlegg. Kanskje det kreves motinnlegg?

INNHOLD:

Leder
Den amerikanske professoren av Lars Nyre

Artikler
- Spor etter det store hamskiftet - Enkelte stiltrekk ved Aftenpostens journalistikk gjennom et halvt århundre av Svennik Høyer & Hedda Nossen
- Filmtraileren en alternativ fortælling - En kognitiv undersøgelse af forholdet mellem traileren og filmens narration og genre av Charlotte Sun Jensen
- Presseetikk og autonomi - Pressenormers bidrag til journalistikkens selvstendiggjøring av Kathrine Ytterdal Sørum, Terje Rasmussen, Katrine Helstad Amarloui & Åste Sandve Alnæs
- Twitterbruk under valgkampen 2011 av Hallvard Moe & Anders Olof Larsson

Kommentar
- En naken mann av Anne Gjelsvik

Debatt
Skilnaden på journalistikk og forsking av Roy Krøvel

Bokanmeldelser
- Tor Are Johansen: Orkla Media 19832006. Et medieselskap i konserndanningens og eierkonsentrasjonens epoke av Johann Roppen
- Andreas Norland: Bly blir gull. Schibsteds historie 18391933, Medier, makt og millioner. Schibsteds historie 19342011. av Hans Fredrik Dahl
- Gripsrud, Jostein and Moe Hallvard, eds: The Digital Public Sphere: Challenges for Media Policy av Peter Dahlgren
- Siri Meyer: Visuell makt. Bilder, blikk og betraktere av Sara Brinch
- Jon Hoen og Ture Schwebs: Tekst 2 null: Nettsamtalenes spillerom av Anders Fagerjord