Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Martin Eide - Hva er JOURNALISTIKK

Hvordan skal vi forstå journalistikk i en moderne verden? I Universitetsforlagets førtiende hva er-utgivelse ser Martin Eide på hva som skjer med journalistikken.

Hovedinnhold

Den tradisjonelle journalistikkens portvaktrolle og tilnærmede publiseringsmonopol er en saga blott. Hva nå? Vil journalistikken dø, eller er den kanskje heller i ferd med å bli allestedsnærværende?

I forlagets førtiende hva er-utgivelse ser Martin Eide på hva som skjer med journalistikken i en tid der alle kan kalle seg journalister, og der mange også gjør det. Med engasjement og innsikt diskuterer forfatteren journalistikkens vesen, tradisjoner og utfordringer og viser hva som står på spill i en medievirkelighet som er i stadig endring.

En hardkokt journalist-detektiv dukker tidvis opp i teksten og gir sitt bidrag til mysteriets løsning. Her diskuteres pressens samfunnskontrakt, overgangen fra «Det store Vi» til «Det store Du», reportasjens rolle og utvikling, myter og sannheter. Til sist i boka lanserer Martin Eide ti bud for en oppegående journalistikk. Og det første budet lyder: Du skal ikke ha andre oppdragsgivere enn en demokratisk offentlighet.

Martin Eide er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Hva er JOURNALISTIKK - Oslo 2011 - ISBN 978-8-21501-746-4  Martin Eide - Universitetsforlaget

På Nordiske Mediedager i år lanserte Martin Eide ti bud for journalister.