Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Postdoktorstipend fra FRISAM-programmet

Hilde Arntsen har fått innvilget personlig postdoktorstipend fra FRISAM-programmet.

Hovedinnhold

Midlene skal benyttes til forskningsprosjektet Cyber Satire and the Quest for Alternative Communicative Spaces: New Media in Zimbabwean Diasporas.
Hun vil bli tilsatt som postdoktor ved instituttet for en periode på tre år.

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet med dette prosjektet er å studere hvordan nye sosiale medier tas i bruk i den zimbabwiske diasporaen. Prosjektet vil ta utgangspunkt i politisk satire, spesielt politiske satiretegninger, som en journalistisk genre og som et sentralt element i nye medier i den zimbabwiske diasporaen. Spesielt vil prosjektet studere hvordan politisk satire brukes for å skape alternative kommunikative rom via sosiale medier der brukerne er aktive for å diskutere hjemlandets politiske situasjon samtidig som de bruker de sosiale mediene for å finne seg til rette i eksil.

Prosjektets fokus på ikke-vestlig bruk av nye sosiale medier kombinerer diasporaforskning og medieforskning, og vil dermed være et bidrag til forståelsen av internasjonaliserings- og globaliseringsprosesser i nye kommunikasjonsnettverk. Metodisk baserer prosjektet seg på online medieetnografiske tilnærminger.
   
Prosjektet er en del av et forskernettverk som samarbeider om temaet “Transitions to What? Political Spaces for Representation, Deliberation and Accountability and the Heritage of Liberation and Pro-Democracy Movements in Africa”. Deltakere kommer fra ulike institusjoner, blant annet Universitetet i Bergen, Christian Michelsens Institutt, Universitetet i Oslo, Nordiska Afrikainstitutet i Sverige, Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE) i Mozambique, og Makerere University i Uganda.