Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Analyseprogram sår nye frø i «blomsterengen»

Informasjonsvitere og medievitere har sammen utviklet programvare for arkivering av nettavisforsider.

Foto/ill.:
Håvard Legreid

Hovedinnhold

Programmet skal avdekke nettavisenes prioriteringer ved å arkivere endringer på nettavisers forsider, lage et søkbart register og vise hvordan nettsaker «beveger» seg på forsiden over tid.

Les mer om programmet i voxpublica.

Erik Knudsen er stipendiat ved instituttet.