Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Anders Johansen er tildelt Språkprisen 2008

Forfatteren Kjartan Fløgstad og professor Anders Johansen har fått tildelt Språkprisen, som er Språkrådets pris for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa. Vinnerne får 50 000 kroner, et kobbertrykk av Kjell Nupen og et diplom kvar. Kjartan Fløgstad har fått Språkprisen 2008 for sakprosa på nynorsk og Anders Johansen har fått Språkprisen 2008 for sakprosa på bokmål.

Hovedinnhold


Anders Johansen er utdannet sosialantropolog og er ansatt som professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap - Universitetet i Bergen. Hans forskningsinteresser er orientert mot persepsjonshistorie, globalisering og nasjonal kultur og historiske og komparative tilnærminger til folks bevissthet om tid.

Nyere publikasjoner:
Medievitenskap Bind 4, 2. utgave (2008) - Kulturanalyse (2008) - Virksomme ord (2005) - Samtalens tynne tråd (2003) - Talerns troverdighet (2002) - Tingenes tale (2002) - All verdens tid (2001)

Om Anders Johansen sier juryen;
Vinnaren av bokmålsprisen har dei fem siste åra levert viktige bidrag til norsk sakprosa, gjennom bøker og artiklar som fremjar refleksjon om skriftliv, talekunst og kulturanalyse. Tekstane hans uttrykkjer eit sterkt samfunnsengasjement. Han skriv med omsorg for uttrykket, fordi å skrive er å tenkje: «De språklige formene er tankens former ... (Å) skrive er å tenke på en særlig anstrengende måte». Vinnaren av bokmålsprisen er ein retorisk medviten forfattar, open mot lesaren, ein framifrå representant for den samfunnsengasjerte akademikaren som nyttar eit breitt register av språklege ressursar for å fremje den viktige offentlege samtalen: «Virkeligheten henger i samtalens tynne tråd».

Språkrådets omtale av tildelingen