Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Norge i utakt med Europas energifremtid

Norge er et annerledesland i energisammenheng. Gjør det noe med politikken — og journalistikken?

Foto/ill.:
Infomedia/Vox Publica

En smilende Sigbjørn Johnsen som gleder seg over økte inntekter til staten, mer “peeng på bok”, er en av stereotypiene i den norske energi-journalistikken. Vi er glade for det, alle sammen. Derfor blir spranget til våre oljeimporterende naboland ganske stort når den politiske språkbruken utvikles — og journalistikken refererer og analyserer jo selvsagt i første rekke den hjemlige politiske agenda.

Les hele atikkelen til Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse i Vox Publica