Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny konferansepublikasjon

The Practice of Enterprise Modeling

Andreas L. Opdahl har redigert boken The Practice of Enterprise Modeling sammen med professorene Paul Johannesson og John Krogstie.

Hovedinnhold

Andreas L. Opdahl er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Paul Johannesson er professor ved Universitetet i Stockholm og John Krogstie er professor ved NTNU.  Boken inneholder en rekke bidrag som tar opp hvordan modeller av vikrsomheter og deres informasjonssystemer kan brukes til å undersøke og forbedre blant annet virksomhetsprosesser og informasjonsarkitekturer.

Forlagets sider om boken

The Practice of Enterprise Modeling - LECTURE NOTES IN BUSINESS INFORMATION PROCESSING (LNBIP) - Volume 92, 2011, - Paul Johannesson, John Krogstie and Andreas L. Opdahl - DOI: 10.1007/978-3-642-24849-8- Springer Verlag