Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Grunnloven og menneskerettighetene

Er det det en god idé å implementere menneskerettighetene i Grunnloven? Vox Publica tar debatten.

Hovedinnhold

Stortingets menneskerettighetsutvalg leverte i januar en rapport med forslag til integrasjon av menneskerettighetene i Grunnloven. Utvalget foreslår de mest omfattende grunnlovsendringene noensinne, for å gi plass til menneskerettighetene. Slike forslag fortjener debatt. Derfor lanserer nettmagasinet Vox Publica en serie om menneskerettigheten og grunnloven.

Interessen for rapporten har til nå vært laber. Juristene Eirik Holmøyvik, Henriette Sinding Aasen og Ragna Aarli tar opp nettopp dette, og spør i en kronikk om "vi har vi det så godt her i Noreg at vi ikkje lenger ser verdien av å ha ei Grunnlov?" I tillegg blir det satt fokus på noen av de spørsmålene som kronikkforfatterne mener trenger en grundig, offentlig debatt. For eksempel spør de om bare sivile og politiske rettigheter bør grunnlovsfestes, eller om også økonomiske, sosiale og kulturelle retter må med.

En annen debatt som er selvfølgelig i denne sammenhengen, er hvorvidt det i det hele tatt er nødvendig å implementere menneskerettighetene  i grunnloven. Vox publica gir deg oversikten, og presenterer seks argumenter for, og tre i mot.

Debatten vil fortsette utover våren. Har du innspill, kommentarer eller innlegg? Kontakt redaksjonen, eller benytt kommentarfeltene.

 

Eirik Holmøyvik er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB

Henriette Sinding Aasen er professor ved Det juridiske fakultet, UiB

Ragna Aarli er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB