Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra vox Publica

Tror på datajournalistikk, men få vil satse

Datajournalistikk gir ny innsikt og har stort publikumspotensial, sier norske redaktører i ny spørreundersøkelse.

I samarbeid med Norsk Redaktørforening har Vox Publica stilt norske redaktører spørsmål om offentlige data og datajournalistikk. I to artikler presenterer vi resultatene og kommentarer til dem, og vi har også publisert alle dataene fra undersøkelsen. 138 redaktører i dagspresse, kringkasting, ukepresse, fagpresse og nettmedier deltok i Redaksjonsundersøkelsen 2011, som ble gjennomført i februar.

Les hele artikkelen i Vox Publica