Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Min inspirasjonskilde: Jostein Gripsrud

"Da jeg med min haltende gangart var på vei for å høre Habermas’ Holbergprisforedrag, kom prisvinneren like bak, men løp forbi meg og holdt en dør åpen med et vennlig smil og en beleven gest: Hans normative interesse er trolig ekte".

Jostein Gripsrud er professor i medievitenskap, og tidligere instituttleder ved
Institutt for informasjons- og medievitenskap. Gripsrud har publisert bøker og artikler om sosialhistoriske emner og litteraturteori, teater, film, tv, populærpressen og kulturell teori. Han har også ledet en rekke nasjonale og internasjonale forsknngsprosjekter. Han er for tiden tilknyttet Senter for fransk-norsk samarbeid i samfunnsvitenskap og humaniora i Paris.

Den tyske filosofen og tenkeren Jürgen Habermas har betydd mye i Jostein Gripsruds akademiske liv.

Les mer om Jostein Gripsruds inspirasjonsskilde i På Høyden.