Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny nestleder

Resultater fra valg på nestleder – 2. valgomgang

Førsteamanuensis Frode Guribye er valgt til nestleder for perioden 1. januar 2012 - 1. august 2013 .

Hovedinnhold

Ved andre omgang av valget på nestleder ble det avgitt 63 stemmer (73 stemmer i første valgomgang): 39  i gruppe AB; 11 i gruppe C og 13 i gruppe D. Det var tre blanke stemmer (2 i gruppe ABog 1 i gruppe D).

Gruppe A og B teller til sammen 59%, gruppe C 16% og gruppe D 25%.
 
Valget er gjennomført med teknisk bistand fra USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) i Oslo.

Etter vekting er Robert Bauck Hamar ved USIT, Oslo, kommet fram til at resultatet blei som følger:
Frode Guribye             41,48 vektede stemmer
Barbara Wasson Lillehaug    27,27 vektede stemmer


Førsteamanuensis Frode Guribye er dermed valgt til nestleder for perioden 1. januar 2012 - 1. august 2013 .

Som de fleste vil huske, ble Leif Ova Larsen tidligere i høst av Instituttrådet valgt til instituttleder . Han var eneste kandidat til det vervet, og det formelle valget kunne derfor gjennomføres av Instituttrådet.