Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Bloggen Demostasjon 2012

Forsker på mobilbruk i Sogndal

Nyutnevnt professor Lars Nyre og professor Bjørnar Tessem står i spissen for et prosjekt om deling av personlig informasjon på mobiltelefon i indre Sognefjord.

Foto/ill.:
Isak Wendelbo Nyre.

Hovedinnhold

Etter to dagers aktivitet i Sogndal sentrum har de rekruttert 73 informanter. Målet er å skaffa 120 innen fredag kveld (15. juni).

Teamet har vandre rundt i Sogndal sentrum og rekruttert informanter. Ved fontenen i parken utenfor kommunehuset har de fått mange i tale, det samme på kaféen utenfor kjøpesenteret Sogningen.

Les mer på bloggen Demostasjon 2012

Les artikkel i Sogn Avis

Nyutnevnt professor
Styret ved SV-fakultetet tildelte på møtet 12. juni Lars Nyre opprykk til professor etter kompetanse.

En enstemmig komite beskriver Lars Nyre som en "selvstendig og seriøs forsker med til dels originale vitenskapelige produksjoner, og han bevegeger seg sikkert i flere av medievitenskapens ulike felt."