Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

MediArena ett av fem prosjekter som får Arena-status

Prosjektet samler et 20-talls mediebedrifter og samtlige relevante Fou miljøer i Bergensregionen.

Prosjektet MediArena: ”Teknologidrevet innholdsutvikling og innholdsdrevet teknologiutvikling” fra Bergen er valgt ut som ett av fem prosjekter som får Arena-status av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva.

Medienæringen i Bergen er en ung og dynamisk næring, og allerede kjent for sin evne og vilje til å utvikle og ta i bruk ny teknologi.  Gjennom dette treårige prosjektet vil  næringen ytterligere styrke sin posisjon som et innovativt mediemiljø. Deltakerne i prosjektet er både større bedrifter som TV2 , NRK,  Bergens Tidende,  Vizrt og It´s learning, i tillegg til  en rekke mindre og svært innovative produksjonsmiljøer – både på innholds- og teknologisiden. Bergen har også svært gode utdannings- og forskningsmiljø på området – både UiB, NHH, HIB og KHIB står bak prosjektet, i tillegg til rene forskningsinstitutter slik som Uni Research og CMI.

Prosjektet vil utløse 18 millioner som blant annet skal bruker til å få bringe fram pilotprosjekter basert på nye tjeneste- og forretningsmodeller. Prosjektet legger også stor vekt på å styrke samarbeidet mellom bedriftssiden og Fou-miljøene. ”Vi ønsker at Arena-prosjektet skal bidra til at det bergenske mediemiljøet blir en anerkjent medieklynge både nasjonalt og internasjonalt.  Vi skal undersøke om vi har de utdanningsmiljøene som næringslivet trenger og vi skal skape et nettverk for bedrifter og forskere, slik at alle har god kjennskap til hverandre. På den måten kan man finne sine partnere i sin geografiske nærhet”, sier prosjektleder Torill Svege , daglig leder i nettverksorganisasjonen Bergen Media By.

Det var i år 13 søkere til Arenaprogrammet. I utvelgelsesprosessen ble det lagt vekt på kriterier som ressursfundament, relasjoner, forankring, prosjektkvalitet og utviklingspotensial. De fem prosjektene som i dag gikk gjennom nåløyet, tilbys både faglig og finansiell støtte i tre år fremover. Arenaprogrammets målsetting er å videreutvikle næringsmiljø med vekstpotensial.

Mediebransjen er inn i en omfattende omstruktureringsperiode forårsaket av fundamentale tekniske omveltninger. Ny og billigere produksjons- og formidlingsteknologi har skapt store utfordringer for innholdsprodusenter og mediebedrifter som må finne nye måter å nå sine brukere i et landskap preget av skjerpet konkurranse fra en flora av nye aktører, kanaler og sendeflater. Men utviklingen gir også store muligheter for de bedriftene som makter å utvikle de gode ideene. Dette næringsmiljøet kan vise til flere vellykkede eksempler på eksisterende innovasjons- og utviklingssamarbeid mellom bedriften. Men slike samarbeidsrelasjoner har gjerne oppstått tilfeldig.  Et Arena-prosjekt vil bidra til en mer systematisk tilnærming til samarbeid mellom bedrifter og Fou-miljøer.

Kontaktperson:
Torill Svege, daglig leder Bergen Media By, tlf. 90 53 11 67