Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Debatt om mediestøtte

Mediestøtte uten kvalitetskrav

Debatten om mediestøtte er for snever og skjer på pressens premisser, skriver universitetslektor Terje Angelshaug i Vox Publica.

Mediene må utfordres på hvordan de kan levere den journalistikk og leve opp til den samfunnsrollen som subsidiene forutsetter.

Mediestøtteutvalgets innstilling har sporet mediebransjen til voldsom innsats for å få beholde og helst utvide sine subsidier og støtteordninger. Ifølge utvalget brukte staten i 2008 direkte og indirekte nærmere 7 milliarder kroner for å styrke mediene. Av dette kom 4,1 milliarder NRK til gode, mens 2,5 milliarder ble tilført pressen, inkludert fagpressen.

Les hele artikkelen i Vox Publica.