Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Debatt om mediestøtte

Mediestøtte uten kvalitetskrav

Debatten om mediestøtte er for snever og skjer på pressens premisser, skriver universitetslektor Terje Angelshaug i Vox Publica.

Hovedinnhold

Mediene må utfordres på hvordan de kan levere den journalistikk og leve opp til den samfunnsrollen som subsidiene forutsetter.

Mediestøtteutvalgets innstilling har sporet mediebransjen til voldsom innsats for å få beholde og helst utvide sine subsidier og støtteordninger. Ifølge utvalget brukte staten i 2008 direkte og indirekte nærmere 7 milliarder kroner for å styrke mediene. Av dette kom 4,1 milliarder NRK til gode, mens 2,5 milliarder ble tilført pressen, inkludert fagpressen.

Les hele artikkelen i Vox Publica.