Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Ytring på nett

En blogg om anonymitet og regulering av nettdebatt. Prosjektets overordnete spørsmål er om innføring av krav om identifisering fører til bedre kvalitet i avisenes nettdebatter.

Foto/ill.:
/Illustrasjon: Håvard Legreid

En kvalitetsindeks for vurdering av nettdebatter

Nettavisenes debattregler setter en minstestandard for kvalitet og er basis for filtrering av innlegg gjennom modereringen. En indikasjon på effekten av krav om identifisering vil være om det kommer færre innlegg som ikke slipper gjennom håndhevingen av nettikettereglene.  Det neste spørsmålet er om de som slipper igjennom er blitt bedre. For å kunne svare på dette må vi ha en standard for kvalitet som debattene kan måles etter. Men er det meningsfullt å konstruere en kvalitetsindeks for nettdebatter? Det avhenger av to ting: 1) at det finnes kriterier for kvalitet som de fleste vil akseptere, og 2) at kriteriene lar seg operasjonalisere på en slik måte at det er lett å avgjøre hvordan kriteriene så ut i det enkelte tilfellet. I denne bloggposten diskuterer vi del 1) av problemstillingen. Vi argumenterer for at kriterier for hva som gjør innlegg usaklige bør danne utgangspunkt for kvalitetsindeksen.

Les mer i Vox Publica om prosjektet Dag Elgesem og Thomas Nordeide holder på med om nettdebatter etter 22. juli.