Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nytt forskningsprosjekt

Opphavsrett for kreativt samarbeid i digitale omgivelser

Professor Jostein Gripsrud er en av tre prosjektledere i et nytt tre-årig europeisk samarbeidsprosjekt finansiert av European Science Foundation (ESF).

Hovedinnhold

Prosjektet er et samarbeid mellom tre sterke fagmiljøer innen kultur- og mediestudier: Institute for Information Law, University of Amsterdam; Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, og Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge. Det koordineres av Dr. Mireille van Eechoud, University of Amsterdam.

Prosjektets fulle tittel er "Of Authorship and Originality. Reclaiming Copyright in Support of Creative Collaboration in the Digital Environment".

Opphavsrett og offentlighet
Det overordnede og felles temaet er forholdet mellom rettsregulering som skal sikre den enkelte kunsters/opphavsmanns rettigheter til egne åndsverk og på den andre siden samfunnsborgernes tilgang til kultur og kulturprodukter i en åpen og fri offentlighet. Utvidelsen av eksklusive rettigheter for de som produserer åndsverk, blir i økende grad sett som et alvorlig hinder for kulturell produksjon i digitaliserte offentlige sfærer. Dette gjelder både kunstneriske, journalistiske og akademiske genre og medieformer.

Opphavsrett og ytringsfrihet
Den tradisjonelle oppfatningen av opphavsrett gir utfordringer for kollektiv produksjon av kunst- og åndsverk i ulike medier og genre, fordi en må gi slipp på ideen om at skaperne av kunst- og åndsverk også skal ha rett til å kontrollere senere bruk av åndsverket. Denne ideen går tilbake til romantikken og hadde som mål å beskytte kunstnerens og åndsverkenes integritet. Vår tids opphavsrettslovgivning hviler på denne tradisjonelle forståelsen av åndsverk, men får ofte uønskede konsekvenser innenfor de nye produksjonsvilkårene som følger av f.eks. digitale medier, sjangerblanding og kollektive verk. Opphavsrettslovgivning kan gi uønskede begrensninger for ytringsfriheten. Dermed blir forståelser av opphavsrett og retten til åndsverk, også viktige for forståelser av demokratiets vilkår og betingelsene for en fri og åpen offentlig sfære.

Opphavsrett og kreativitet
De tre institusjonene skal gjennomføre hvert sitt delprosjekt og vil ha en postdoktor i tillegg til prosjektleder. UiB-prosjektet tar utgangspunkt i ytringsfrihet og informasjonsfrihet som grunnprinsipper for demokrati. En åpen og fri offentlighet forutsetter optimale betingelser for åpen debatt og ubegrenset variasjon i meninger, ideer og ytringsformer. Prosjektet vil ta opp spørsmål om opphavsrett og betingelser for kreativitet mot denne bakgrunnen av en fri og åpen offentlighet. To empiriske prosjekter skal gjennomføres; ett om produksjon av dokumentarfilm og ett om de kreative prosessene som inngår i produksjon av populærmusikk.

Samarbeidspartnere:
Institute for Information Law, University of Amsterdam
(prosjektleder)
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Centre for Intellectual Property and Information Law, University of Cambridge

Finansiering:

Prosjektet er finansiert av programmet Humanities in the European Research Area (HERA) under ESF. For å styrke humanistisk forskning i Europa lyste HERA våren 2009 ut midler til Joint Research Programmes innenfor to tema; "Cultural Dynamics: Inheritance and Identity" og "Humanities as a Source of Creativity and Innovation". Dette prosjektet var ett av 23 som gikk videre til andre runde på temaet Creativity and Innovation, og det har nå også gått gjennom andre runde og fått finansering. Samlet bevilgning er nesten en million euro, eller NOK 8 millioner. Prosjektet vil få egen nettside.

Humanities in the European Research Area (HERA) - Joint Research Programme Theme Creativity and Innovation

European Science Foundation

Jostein Gripsrud
er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.