Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Prosjekt i systemutvikling

Studenter i informasjonsvitenskap presenterer prosjekter.

Studentene Marianne Røsvik, Ingrid Nese, Regine O Sagstad og Åshild A. Torpe har utviklet et informasjonssystem for fiskeridirektoratet.

Foto/ill.:
Infomedia

Hovedinnhold

Høsten 2009 tok studentene faget Prosjekt i systemutvikling (INFO210). Faget går ut på å utføre en systemutviklingsprosess fra start til slutt. De utviklet et system med visjon om å forenkle fiskeriindustriens elektroniske gjøremål. Målet var å lage en delvis funksjonell prototype som viser systemets utseende og funksjonalitet. Det vil si at det ble laget skjermbilder, animasjoner og flash-funksjonalitet for å vise systemets hovedfunksjoner. Tre brukergrupper ble inkludert; fartøy, fiskeridirektorat og fiskemottak. De baserte seg på at teknologien som allerede finnes på fartøy ble tatt i bruk. På et besøk hos Fiskedirektoratet i Bergen, fikk studentene se programmene som er i bruk i dag, samt nye som er i utviklingsfasen. Prosessen resulterte i en prototype laget i flash, samt databasemodeller for systemet. Etter å ha følgt instruksjonene gitt i Philips Weaver’s, Success in your project (2004) ble visjonen oppnådd.

Video av prototypen for fiskeridirektoratet.

Video av prototypen for fartøy.

Les mer om prosjektet

Regine O. Sagstad, Marianne Røsvik, Ingrid Nese går nå på master i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Åshild A. Torpe  tar master i Informatics: design, use, interaction ved Universitetet i Oslo.

For ytterligere informasjon om Bachelorprogram i informasjonsvitskap


Foto under: Skjermbilde av systemet for Fiskeridirektoratet