Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Ethics and Images of Pain

Få fenomener griper så sterkt inn i vår opplevelse av den visuelle verden som bilder av lidelse.

Hovedinnhold

Hva er de etiske implikasjonene av vår konfrontasjon med opprivende og traumatiserende bilder? Hvilke etiske innsikter kan bilder av lidelse generere? Hvordan kan vi som seere forholde oss til slike bilder både som provokasjon og som kilde til etisk refleksjon? Ethics and Images of Pain nærmer seg slike spørsmål i en rekke tverrfaglige essays som sveiper over mange ulike visuelle medier, fra malerkunst og fotografi til teater, film og video. Boken inneholder bidrag fra både etablerte og yngre forskere innen visuell kultur-feltet og undersøker det stadig mer komplekse forholdet mellom lidelsesbilder og betraktningens etikk.
Ethics and Images of Pain tar blant annet for seg temaer som relasjonen mellom estetikk og etikk, hvordan bilder av lidelse kan produsere uforutsigbare former for affekt, betrakterens ambivalente posisjon, og representasjonen av lidelse som en grunnleggende del av vår felles skopiske erfaring. Gjennom innsiktsfulle analyser som fokuserer på kvaliteter som ansvar, empati og imaginasjon anlegges en hermeneutisk og fenomenologisk kontekst for forståelsen av vår tids bildeøkologi. Bidragsyterne gjennomgår en mangfoldig serie av kunstnerskap, sjangrer og case studies, fra Doris Salcedo og Bendik Riis til Abu Ghraib og Rwanda, krigsfilmer fra Hollywood, og episoder av politivold fanget opp med mobiltelefoner.

Asbjørn Grønstad er forskningsleder for Nomadikonprosjektet (Bergen Forskningsstiftelse) og professor i visuell kultur, og Henrik Gustafsson er postdoktor på samme prosjekt. Begge er ansatt ved Institutt for Informasjons-og Medievitenskap.

Ethics and Images of Pain - Asbjørn Grønstad, Henrik Gustafsson (red.) - ISBN: 978-0-415-89382-4 - Routledge - 2012