Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Kreativ under press

Kreativ under press er basert på reporteres egne opplevelser og erfaringer med å være kreative under press, og er lagt opp som en veiviser i journalistisk egenutvikling og karrierebygging.

Hovedinnhold

Astrid Gynnild er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap - UiB.
Hun har lang erfaring som journalist og redaksjonell leder, og er også utdannet veileder og coach. Hennes spesialfelter er visuell journalistikk, språk og sjangrer og journalistisk kreativitet og nyskaping.

Kreativ under press - Kristiansand - Høyskoleforlaget - 2009 - ISBN: 978-82-7147-330-3

Når sekundene teller og du som journalist blir sittende fast i noe - hva gjør du da?

Denne boken bidrar til ny innsikt i journalisters evne til rask og smart problemløsning. Den er basert på reporteres egne opplevelser og erfaringer med å være kreative under press, og er lagt opp som en veiviser i journalistisk egenutvikling og karrierebygging.

Boken handler om mestring av tøft tidspress, om motivasjon, multitasking, samarbeid og om utvikling av evnen til å være i fleksibel flyt mellom ulike roller og situasjoner. Den handler også om den enkelte journalists behov for å bidra med det man til enhver tid er god til, og god for.

Boken bygger på teorien om skapende veksling, en sosial-psykologisk prosess som ligger bak nyskaping og utvikling av spennende stoff. Om du er student, journalist, redaksjonell leder eller underviser, kan teorien om skapende veksling inspirere deg til å videreutvikle dine kreative ferdigheter.

Last ned innholdsfortegnelse