Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Instituttvalg

Valg av nestleder ved Infomedia

I perioden 3. til 7. oktober vil det bli gjennomført valg på nestleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap for perioden 01.01.2012 – 01.08.2013.

Hovedinnhold

Vi har følgende kandidiater:

Solveig Bjørnestad

Frode Guribye

Barbara Wasson

 

Alle ansatte ved instituttet (gruppe A, B eller C), som er ansatt i minst 50 % stilling, og som har vært/eller vil være engasjert i minst ett år, samt er tilsatt før 20. august 2011, har stemmerett. (jfr Valgregl § 5)

Her er linken til manntallslisten for de ansatte, der du kan sjekke om du står i manntallet.

Valget skal gjennomføres som et flertallsvalg. Det innebærer at velgeren fører opp navnet på den kandidaten velgeren ønsker å gi sin stemme. Den kandidaten som har fått over halvparten av de avgitte stemmene, er valgt. Dersom ingen har fått over halvparten av de avgitte stemmene, foretas det nytt valg, der kun de to kandidatene som har fått flest stemmer deltar.

Lenke til det elektroniske valgsystemet er åpen fra 3. oktober kl. 09.00 - 7. oktober kl. 15.00

 

Hilsen valgstyret