Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Støtte til kartlegging av nyhetsstrømmer i norske nettaviser

Prosjektet "Resirkulering av nyheter i norske nettaviser 1999-2009", har fått støtte fra Rådet for Anvendt medieforskning (RAM). Prosjektet skal utvikle metoder for datastøttet analyse av mønstre i nyhetsformidlingen i norske nettaviser.

Hovedinnhold

Prosjektsammendrag

Prosjektet har som mål å gi et bilde av sentrale trekk i utviklingen av innhold og informasjonsstrømmer i nettavisene gjennom de siste 10 årene. Materiale for analysen vil være et omfattende korpus av nettaviser som finnes ved forskningssenteret Uni Digital (tidligere Aksis).  Korpuset beastår av en samling daglige nedlastinger av nettutgaver av 10 sentrale, norske aviser fra slutten av 90-tallet og fremover. Dette materiale åpner for nye typer forskningsspørsmål om mønstre i nettavisenes utvikling, som kan belyses gjennom teknikker basert på automatisert tekstanalyse. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle og legge korpusmaterialet til rette for medievitenskapelig forskning, bruke databaserte metoder for å gi beskrivelser av og analyser av nettavisenes nyhetsstrømmer, og spesielt mønstre i hvordan nyheter resirkuleres i nettavisene.

Prosjektleder er professor Dag Elgesem