Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
StudentNyhet

Studenter har utviklet informasjonssystem for restauranter

Studentene Audun Sørheim, Lisa Halvorsen og Lene Nævdal har utviklet et informasjonssystem for restauranter.

Foto/ill.:
Amilcar dos Santos

De tok faget Prosjekt i systemutvikling (INFO210) våren 2010, hvor de utviklet en prototype av et informasjonssystem for restauranter. Systemet var delt inn i 2 deler. Den ene delen var rettet mot ansatte og gikk ut på å automatisere interne prosesser i restauranten. Den andre delen var rettet mot kundene, og hadde som formål å effektivisere bestillingsprosessen ved å la kundene selv legge inn bestillinger ved bruk av digitale kiosker ved inngangspartiet på restauranten. 

I INFO210 er det lagt stort fokus på å lære om utviklingsprosessen som ligger bak et ferdigutviklet system, og faget er lagt opp på en måte som lar studentene selv avgjøre mye av hvordan de ønsker å løse oppgaven. Det blir lagt opp til at studentene selv kan velge hvilken utviklingsmetode de tar i bruk, samt hvilken type system de ønsker å utvikle. I Informasjonssystemet for restauranter ble det brukt ulike teknologier for å løse oppgaven, som for eksempel HTML/CSS, UML og EER-diagram. I disse prosjektene får man anledning til å ta kontakt med virksomheter som er relevant for det systemet studentene utvikler, og i dette prosjektet har de intervjuet ansatte ved MacDonalds og Egon.

Det å kunne bruke systemutvikling i en praktisk sammenheng, er noe av det studentene selv synes har vært det mest interessante ved faget. De føler denne erfaringen, i tillegg til å få et teoretisk innblikk i hvordan systemutviklere arbeider, har gitt de praktisk erfaring fra de ulike trinnene som finnes i en systemutviklingsprosess. Disse verdifulle erfaringene vil være gode egenskaper for studentene å ta med seg videre i arbeidslivet.

Lene Nævdal og Lisa Halvorsen avslutter sine Bachelorgrader i Informasjonsvitenskap til høsten, og har planer om å fortsette med Mastergrad. Audun Sørheim er allerede godt i gang med sin Mastergrad i Informasjonsvitenskap, og de tre studentene ønsker å arbeide innenfor systemutvikling etter endt utdanning.

Se mer om prosjektet

Prosjektbilde (under): Amilcar dos Santos