Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Nye fjernsynserfaringer

Teknologi, bruksteknikker, hverdagsliv. Ny bok fra Barbara Gentikow

Hovedinnhold

Hvordan har fjernsynet, Norges mest populære medium, gjennomgått omstillingen fra analog til digital teknologi? Hvilke ønsker og forventninger har folk til den nye fjernsynsverdenen? Hvilke vurderinger av tradisjonelle og alternative måter å bruke fjernsyn på ligger til grunn, og hvordan er forholdet mellom fjernsynstitting og Internett?

Disse spørsmålene er sentrale i Barbara Gentikows dokumentasjon av teknologiske og kulturelle prosesser, basert på tre omfattende intervjuundersøkelser av folks holdninger til fjernsynets utvikling.

Gentikows hovedanliggende er å undersøke hvordan folk omgås teknologiske innovasjoner av et medium, og å utvikle teoretiske perspektiver på sammenhengen mellom teknologiske og kulturelle endringer.

Forfatterens analyse er også et eksempel på anvendt kvalitativ empirisk metode i mediebruksforskningen.

Nye fjernsynserfaringer - Teknologi, bruksteknikker, hverdagsliv - 2010,  350 sider - ISBN: 978-82-7634-875-0 - Høyskoleforlaget

Barbara Gentikow er professor emerita ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.