Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Vox Publica

Clay Shirky på godt og vondt

Internettguruen Clay Shirky passar perfekt inn i si tid. Men har han noko å fara med?

Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

Den globale rikssynsaren Clay Shirky kom til Bergen torsdag 27. oktober. Newyorkeren er ekspert på internett, og 300 mediemenneske lytta nysgjerrig til han i Grieghallen. Jobbane deira avheng av kva som skjer, og difor vil dei så gjerne forstå det.

Denne artikkelen er delt i fire, og dei enkelte oppslaga kan langt på veg lesast uavhengig av kvarandre. Fyrst formulerer eg eit problem med Clay Shirky sitt truverde som samfunnsanalytikar. Deretter går eg kritisk gjennom tre optimistiske innsikter frå Shirky: sosiale medier skapar slagkraftige politiske offentlegheiter, ein ny type kollektivt tolkingsarbeid, og eit stort kognitivt overskot. Shirky har gode poeng, men dei vert svekka av publikum sin tendens til å tolka dei i kommersiell retning.

Les hele artikkelen til førsteamanuensis Lars Nyre i Vox Publica.