Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
NY publikasjon

Medievitenskap, bind 3 - 2. utgave

Vi er alle mediebrukere. Ingen generasjon før oss har brukt medier og teknologisk formidlet kommunikasjon i et omfang som nå.

Hovedinnhold


Men mediebruk var utbredt før også, og nå som før har omfanget og betydningen av mediene vært undersøkt og diskutert. Ett av hovedspørsmålene handler om påvirkning, og mest omdiskutert er påstander om mediers og medieteksters skadelige virkninger. Blir man voldelig av å se voldsfilm eller spille dataspill?
Hvilke mennesker bruker hvilke medier? Hva bruker folk mediene til? Og husker de hva de leser i avisen og hva de så på tv i går? Virker reklamen? Det er spørsmål som interesserer folk som jobber i medie- og reklamebransjen. Blir man påvirket av politisk propaganda? Blir man voldelig av å se voldsfilm? Er det bra at små barn ser på TV? Det er spørsmål som interesserer politikere, kulturkritikere, pedagoger og foreldre. Medieforskningen beskjeftiger seg med begge typer spørsmål. Og har lang tradisjon for å gjøre det.

Mediebruk handler om disse spørsmålene og denne forskningstradisjonen, om forholdet mellom mediene og deres publikum og om hvordan medieforskerne har beskrevet det gjennom tidene. Boken gir en generell introduksjon til sentrale teoridannelser på feltet og til de viktigste, eldre så vel som nyere, metoder som anvendes når medieforskerne undersøker folks mediebruk.

Forfattere:
Helge Østbye, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen

Tone Kolbjørnsen, førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Kristine Jørgensen, postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Forfatter og bindredaktør:

Barbara Gentikow, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap,
Universitetet i Bergen

Fagbokforlaget - Bergen 2008 - ISBN: 978-82-450-0593-6
 
Mediebruk utkom for første gang i 1999. I andre utgave er det foretatt en rekke endringer og oppdateringer i de enkelte kapitlene, et tidligere emne er erstattet med et nytt (om «media literacy»), og det er tilføyd et nytt kapittel (om interaktivitet og dataspill).