Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Dekke verden!

En lærebok om utenriksjournalistikk til bruk for journalister, journaliststudenter, medieforskere og mediestudenter.

Hovedinnhold

Lærebok i utenriksjournalistikk

Anne Hege Simonsen, Elisabeth Eide: Dekke verden! Høyskoleforlaget, Kristiansand 2009 ISBN: 978-82-7147-309-9

Bokas historisk-analytiske del plasserer norsk utenriksjournalistikk i en norsk journalistisk tradisjon, og ser feltet i lys av internasjonale trender på området. Mange av de medieteknologiske og -politiske endringene vi i dag står midt oppe i påvirker utenriksfeltet i særlig stor grad. Den praktiske delen tar utgangspunkt i og drøfter utenriksjournalistikkens samfunnsoppdrag og belyser og analyserer ulike måter mediene håndterer dette på i lys av globaliseringen.

Elisabeth Eide erførsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. P.t. i permisjon, ansatt som seniorforsker ved Culcom, UiO. Eide er også ansatt som førsteamanuensis i 20% stilling Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Anne Hege Simonsen er førstelektor ved Høyskolen i Oslo.

Se innholdsfortegnelse for boken.