Hjem

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Master of Science, Arto Juhani Valtentin Lanamäki, Institutt for informasjons- og medievitenskap, disputerer med avhandlingen “Collaboration in Online Communities: Exploring Finnish Wikipedia”


Opponenter under disputasen er:

1. opponent: Professor Harri Oinas-Kukkonen, University of Oulu, Finland
 
2. opponent: Associate Professor Judith Molka-Danielsen, Høgskolen i Molde

Det tredje medlemmet i komiteen er:

Førsteamanuensis Csaba Veres, Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen.

Disputasen ledes av prodekan, professor Annelin Eriksen


Adgang for interesserte

"Collaboration in Online Communities: Exploring Finnish Wikipedia"

I løpet av de siste to tiårene har nettsamfunn fått stor sosial og økonomisk betydning. Mange er orientert mot innholdsproduksjon i fellesskap: videoer, blogger, vurderinger, mobilbilder. Nettleksikonet Wikipedia er en av de mest populære nettstedene med bruker produsert innhold.

Slike nettsamfunn må både støtte selve produksjonen av Wikipedia-artikler og tilrettelegge for samarbeid om produksjonen. Til tross for at Wikipedia har vært gjenstand for mye forskning, er det få forskere som har sett på hvordan Wikipedia-samarbeidet foregår. Avhandlingen tar derfor opp problemstillingen: hva kjennetegner samarbeidet i nettsamfunn?

Denne studien utforsker finsk Wikipedia for å finne ut hva slags samarbeid som oppstår i Wikipedia-aktiviteter, både innenfor og utenfor wiki-plattformen. Formålet var å identifisere ulike typer samarbeidsaktiviteter. Fjorten dybdeintervjuer ble gjennomført med aktive bidragsytere. 10000 «editeringre» ble samlet inn og analysert med fokus på ulike editeringssjangre.
Wikipedia er ikke bare rik på artikler, men den støtter også mange måter å samarbeide på bak kulissene. Foregår samarbeidet på mange typer diskusjonssider: artikler, brukere, eller samfunnet generelt. Andre samarbeid oppstår utenfor Wikipedia, i Internett-chat og ansikt-til-ansikt sammenkomster. Jeg har identifisert fem ulike prinsipper for samarbeid: planlagt, tilbakemelding, deliberative, stigmergisk og fortroppen. Konseptualisering av disse samarbeidsformene kan brukes til å utvikle bedre IT-plattformer for samarbeid i fremtiden.

Personalia:
Arto Lanamäki er født i 1977 i Finland. Han tok mastergraden sin ved Universitetet i Tampere i 2006. Hans doktorgrad er til Institutt for informasjons- og medievitenskap i Universitetet i Bergen. Fra 2007 til 2011 var han «Norgesnett» stipendiat ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Veileder har vært Andreas L. Opdahl (Universitetet i Bergen) og Tero Päivärinta (Universitetet i Agder).

Kontakt:
Arto Lanamäki, +47 94892099, arto.lanamaki@infomedia.uib.no