Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Hovedinnhold

Sakprosaseminaret ved Infomedia


Kunnskapsutvikling er skrivearbeid. Mange kjenner skriftspråket som sitt viktigste forskningsverktøy, men denne siden av arbeidet vårt er underbelyst.


Torsdag 27.10

Kl. 10:00 - 10:20   Åpning v/ Anders Johansen, UiB

Kl. 10:20 - 11:20   Aslaug Nyrnes, HiB: Kunnskapstopologi

Kl. 11:20 - 11:40   Kaffe

Kl. 11:40 – 12:40   Terje Tvedt, UiB: Om den kommunikative situasjons betydning

Kl. 12:40 – 13:45   Lunsj

Kl. 13:45 – 14:45   Espen Søbye: Arkivstudiemetoden

Kl. 14:45 – 14:55   Kaffe

Kl. 14:55 – 15:55   Espen Stueland: Valg av framstillingsform – kvaler og gleder

 

Fredag 28.10

Kl. 09:30 - 10:30   Sissel Lie, NTNU: Skriveprosessens ressurser

Kl. 10:30 – 11:30   Håkon Fyhn, NTNU: Språkform og intuisjon

Kl. 11:30 – 12:00   Kaffe/smørbrød

Kl. 12:00 - 13:00   Dag Østerberg, UiO: Om å skrive klart (til forskjell fra andre skrivemåter)

Kl. 13:00 – 13:20   Avslutning v/ Johan Tønnesson, UiO

 

Påmelding til konferansen innen 20. oktober til Kristian Wedberg.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men vi trenger oversikt over antall deltakere for å kunne bestille lunsj og kaffe. 

Kart over Campus