Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny publikasjon

Metodebok for mediefag

Den nye utgaven er gjennomgående oppdatert og med behandling av de nyeste medietekstene.

Foto/ill.:
Montasje: Rune Arntsen

Boken gir en innføring i sentrale forskningsmetoder i mediefaget og viser bredden i metodiske tilnærminger: Den presenterer både metoder som benyttes innenfor andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og metoder som er spesielle for mediefag. Forfatterne tar opp temaer som strekker seg fra vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer til konkrete metoder som kan brukes for å analysere ulike medier. Knut Helland er professor, Karl Knapskog universitetslektor, Leif Ove Larsen professor, Hallvard Moe professor og Helge Østbye professor - alle vedInstitutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Metodebok for mediefag - Helland, Knut; Knapskog, Karl; Larsen, Leif Ove; Moe, Hallvard; Østbye, Helge - ISBN 9788245014556 - Fagbokforlaget 2013 - 4. utgave