Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskerprofil Helle Sjøvaag

Helle Sjøvaag ser særlig på forholdet mellom eierskap og innhold i avissektoren, med fokus på Schibsteds regionaviser.

Journalistikkens rammevilkår
Journalistikkens strukturelle forutsetninger innen teknologi, økonomi og regulering har vært igjennom store endringer i løpet av de siste tiårene. Nettets fremgang som nyhetskanal har skapt nye arbeidspraksiser for journalistene, nye brukerarenaer og endrede konkurransevilkår i mediesektoren. Samtidig opplever mange tradisjonelle mediebedrifter økonomiske nedgangstider, hvor en særlig presset avisøkonomi legger press på redaksjonene i mange mediehus, særlig som følge av svikt i annonseinntekter.

De økonomiske og teknologiske rammebetingelsene for journalistikken tilsier en bevegelse mot eierskapskonsentrasjon og konsolidering av den daglige nyhetsproduksjonen. Samtidig er mediereguleringen opptatt av at bedriftene ikke skal vokse seg for store. Målet for regulering av medieeierskap er å opprettholde en viss grad av mediemangfold for å sikre ytringsfrihet, demokrati og en opplyst offentlig samtale. Mediebedriftene har et ansvar for å forvalte sitt eierskap til det beste for journalistikken og for samfunnet.

I dette forskningsprosjektet dreier det seg om å vurdere i hvilken grad det journalistiske mangfoldet er sikret gjennom dagens medieregulering. På sikt er det prosjektets mål å utvikle nye metodiske tilnærminger til kvantitativ analyse av medienes nyhetsinnhold, slik at man oppnår et bredt grunnlag for vurdering av mangfold og kvalitet i nyhetsmediene i forhold til mediereguleringens intensjoner.

I prosjektets første fase har det blitt gjennomført en komparativ analyse av Schibsteds regionaviser, med den hensikt å etablere i hvilken grad man kan si at felles eierskap fører til en homogenisering av innhold på nett og papir. Sammenligningen mellom en ukes nett- og papirdekning i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen viser at det ikke er grunnlag for å konkludere at felles eierskap skaper et homogent nyhetsbilde i disse avisene. Tvert i mot viser analysen at avisene er opptatt av å bevare sin lokale forankring og sin regionale identitet, med en blanding av politikk, samfunn og hverdagslivstoff som har relevans for folk der de bor. Og det er faktisk enda større fokus på lokalt stoff på avisenes nettutgaver.

Resultater er i ferd med å bli publisert i internasjonale tidsskrift. I mellomtiden kan man sjekke ut disse lenkene:

Sjøvaags avhandling ”Journalistic Ideology: Professional Strategy, Institutional Authority and Boundary Maintenance in the Digital News Market”

Sjøvaags øvrige publikasjoner

Nettside for prosjektet ”Journalistiske nyorienteringer”

Kontakt Helle Sjøvaag