Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Disputas

Disputas: Jo Dugstad Wake

Kreative læringsaktiviteter med mobilspill

Foto/ill.:
Kåre Wilhelmsen - Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold

Cand. Polit, Jo Dugstad Wake, Institutt for informasjons- og medievitenskap, disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Mobile, location-based games for learning Developing, deploying and evaluating mobile game technology in education.

1. opponent: Professor Mike Sharples, The Open University, Milton Keynes, UK  
2. opponent: Professor Marcelo Milrad, Linnaeus Universitet, Växjö, Sverige 

Det tredje medlemmet i komiteen er: Professor Weiqin Chen, Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen.

Disputasen ledes av dekan, professor Knut Helland

Adgang for interesserte

Jo Dugstad Wake har jobbet med mobilspill rettet mot læring og undervisning. De siste 10 år har det foregått en rivende utvikling innenfor mobilteknologi: Mobiltelefonen har blitt  en avansert datamaskin, med f.eks. bevegelsessensor og GPS-posisjonering, samtidig som den passer i jakkelommen. Utvalget av programvare, samt tilgangen til å utvikle programvare for mobilen har økt. Avhandlingen er en empirisk studie av hvordan mobilspill kan brukes som utgangspunkt for kreative og nyskapende læringsaktiviteter i skolen.

Det empiriske arbeidet har foregått som et vekselspill mellom design av mobilteknologi, innhenting av data på bruk av teknologien, og redesign av både teknologien og måten den blir brukt på, i en serie av fire studier. Som en del av forskningen har Dugstad Wake laget det lokasjonsbaserte mobilspillet Premierløitnant Bielke. Spillet handler om Bergen under Napoleonskrigen, hvor deltagerne går på oppdagelsesferd i Sandviken på jakt etter steder hvor forskjellige yrkesgrupper som var viktige i denne tidsepoken drev sitt arbeid, for å lære historie. Ideen har vært å komme nærmere de historiske hendelsene gjennom å oppsøke fysiske, historiske åsteder, og lage en blanding av disse og fiksjon. Dette spillet har blitt studert i forhold til brukervennlighet, hvordan det lar seg integrere med eksisterende aktiviteter og teknologi i skolen, og hvordan deltakere i spillet samhandler med hverandre, med spillet og med omgivelsene i spillet. En studie av elever som spillprodusenter har også blitt gjort.

Gjennom studiene fremheves viktigheten av å ta for seg aktiviteter i skolen som kulturelle praksiser, hvor ny teknologi tas i bruk i lys av bruken av eksisterende verktøy, der det er interessant å vite hvordan. Mobilspill gjort på denne måten kan ha et stort læremessig potensiale, for eksempel med tanke på elevenes motivasjon og innlevelse, men det er også avhengig av hvordan det utgjør en del av en videre pedagogisk ramme.

Personalia:
Jo Dugstad Wake er født i 1974, og er vokst opp i Bergen. Han har graden Cand. Polit i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2002). Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Han har blitt veiledet av Professor Barbara Wasson.

Kontaktperson:
Jo, Dugstad Wake, tlf. 92022249, e-post: jo.wake@infomedia.uib.no