Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Sanne rykter eller manipulerte sannheter?

Kinesiske nettbrukeres begrensede frihet er igjen under press. Spørsmålet er hvem som egentlig har skylda, myndighetene eller brukerne? Eller begge?

Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

På til­tale­ben­ken står en kvinne. Gu Kai­lai er konen til den en gang så mek­tige bor­ger­mes­te­ren i Chongqing, Bo Xilai, en mann som i løpet av 2012 falt fra en av de høy­este top­pene i det kine­siske poli­tiske liv ned i en grøft av gra­ve­rende ankla­ger, del­vis knyt­tet til for­bry­tel­ser Gu Kai­lai skal ha begått. Dom­me­ren skal avsi sin dom i saken mot henne, hun er til­talt for mor­det på den bri­tiske for­ret­nings­man­nen Neil Hey­wood. Men er det vir­ke­lig Gu Kai­lai vi ser på bil­dene fra retts­sa­len? Eller er det en dingzui, en «sted­for­tre­dende kri­mi­nell», altså en stak­kar som er plas­sert der for å ta støy­ten for et mer inn­fly­tel­ses­rikt samfunnsmedlem»?

Les hele artikkelen til Julia C. S. Pettersen i Vox Publica