Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskerprofil Andreas Lothe Opdahl

Andreas Lothe Opdahl er interessert i hvordan visualiseringer og andre modeller av informasjonssystemer (IS) kan brukes for å gjøre informasjonsbehandling enklere å forstå for brukere og utviklere.

En av mine hovedinteresser er hvordan sikkerhet kan vurderes allerede tidlig i utviklingen av nye informasjonssystemer.

Modellering for sikre informasjonssystemer
En av Opdahls hovedinteresser er hvordan sikkerhet kan vurderes allerede tidlig i utviklingen av nye informasjonssystemer. I dag ser man ofte på sikkerhet som et teknisk problem som løses av programmerere og driftsansvarlige. Men mange sikkerhetstrusler kan unngås helt – eller i hvert fall reduseres kraftig – hvis man tar hensyn til sikkerhet allerede i planleggingen av systemet.

Sammen med professor Guttorm Sindre ved NTNU har Opdahl i en årrekke arbeidet med å utvikle enkle metoder for å visualisere sikkerhetstrusler mot planlagte informasjonssystemer, og aktuelle mottiltak mot truslene. Et fokus har vært å involvere nye grupper av deltagere i sikkerhetsarbeidet, i tillegg til sikkerhets- og IKT-eksperter. De nye metodene har vært evaluert eksperimentelt og gjennom kasusstudier i industrien. Sindre og Opdahls arbeid med misbrukstilfeller (“misuse cases”) har blitt innlemmet i en rekke sikkerhetsmetoder og er tatt i bruk i industrien. Det er blant de internasjonalt aller mest siterte arbeidene innen sikkerhetskrav.

Fra et tidlig fokus på sikkerhet mot tilsiktet skade (“security”) har Opdahl etter hvert også kommet til å arbeide med trygghet mot utilsiktet skade (“safety”). Det viser seg at de to områdene har mye til felles – selv om de tradisjonelt har vært adskilt – og det er behov for metoder og teknikker som kan støtte dem begge. Sikkerhet har også knytninger til personvern, hvilket antyder en annen mulig fortsettelse av arbeidet.
I de siste årene har mye av Opdahls forskningsaktivitet innen sikkerhet og trygghet foregått i rammen av NFR-prosjektet ReqSec, som ble avsluttet i 2012 og som har resultert i en rekke internasjonale publikasjoner. Flere prosjektsøknader er under utarbeidelse eller til vurdering, med samarbeidsparnere som Avinor, Institutt for energiteknikk og NTNU.

Det semantiske grunnlaget for IS-modeller
En annen av Opdahls hovedinteresser er semantikken til de mange diagramtypene som i dag brukes til å visualisere ulike sider ved informasjonssystemer. Denne interessen ligger i skjæringslinjen mellom to sentrale trender i IKT-feltet i dag. Den ene trenden er semantiske teknologier, som lagrer og overfører alle data sammen med metadata som uttrykker – så presist som mulig – dataenes semantikk, uttrykt i standardvokabularer eller ontologier. Formålet er bl a å gjøre det enklere å utveksle data over nettet og å gjøre det mulig for datamaskiner å resonnere så presist som mulig over dataene uten å kjenne detaljene om hvordan dataene er samlet inn. Den andre trenden er modelldrevne informasjonssystemer, dvs systemer som er utviklet eller tilpasset ved hjelp av diagrammatiske modeller. Formålet er bl a å gjøre det raskere og enklere å utvikle og tilpasse nye informasjonssystemer og å gjøre det mulig for andre enn IKT-eksperter å forstå og delta i utviklingsarbeidet.

I samarbeid med en internasjonal forskningsgruppe har Opdahl jobbet med å bruke semantiske teknologier til å uttrykke semantikken til språkene som brukes i modelldrevet IS-utvikling. I tillegg til at modellene på den måten vil få mer presis semantikk, peker arbeidet fremover mot modelldrevet utvikling av semantiske informasjonssystemer og mot enklere utveksling av informasjon mellom de mange ulike diagramtypene som benyttes.
Viktige deler av Opdahls arbeidet modelleringssemantikk har foregått i fortsettelsen av det EU-finansierte “excellence”-nettverket Interop.

Andreas L. Opdahls profil i Google Scholar og publikasjoner i Cristin.

Kontakt Opdahl på epost.