Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Interaksjonsdesigner og frontend-utvikler

Marianne har bachelorgrad i nye medier og mastergrad i informasjonsvitenskap. Nå jobber hun som interaksjonsdesigner og frontend-utvikler i Olavstoppen i Stavanger.

Hovedinnhold

Jeg har hatt stor nytte av fagene, særlig fagene innenfor interaksjonsdesign og programmering

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er dine konkrete arbeidsoppgaver?
Jeg jobber i Olavstoppen, som er et datterselskap av Bouvet. Vi utvikler brukervennlige IT-løsninger for et bredt spekter av kommersielle og offentlige aktører. Vi jobber mye i team, der medlemmene har ulik spisskompetanse. Selv deltar jeg ofte både i konsept- og utviklingsfasen av prosjektene. Mye av arbeidstiden går med til å lage prototyper av nettløsninger, både innenfor skissering (wireframes), men også ved programmering. Verdien av å lage responsive prototyper, basert på HTML, CSS og Javascript, har blitt uvurderlig ettersom markedet nå oversvømmes av ulike skjermstørrelser og enheter. Gjennom videre implementering, er min oppgave å sørge for å opprettholde et godt interaksjonsdesign på alle skjermstørrelser og flater gjennom hele prosessen.
I perioden jeg har jobbet i Olavstoppen har jeg fått være med å utvikle mange spennende løsninger, blant annet nytt intranett til Aibel og nye nettsider til Petroleumstilsynet.

Hva er det beste med jobben - og hva er mest utfordrende?
Det beste er at jeg får jobbe med det jeg brenner for. Jeg er veldig opptatt av god design og brukervennlighet, spesielt mobilt/responsivt design, som min masteroppgave også handlet om, og dette er et stort fokusområde i Olavstoppen. I tillegg får jeg jobbe sammen med engasjerte og dyktige kollegaer som gledelig deler av kunnskapen sin. Jeg lærer noe nytt hele tiden, og får stadig nye utfordringer. Jobben er variert og er aldri kjedelig.
Det mest utfordrende er å huske å gå hjem når arbeidsdagen er over. Ofte oppdager jeg at det er blitt senere på kvelden enn jeg hadde tenkt. Men det viser jo hvor kjekt det er å jobbe med noe man liker.

På hvilken måte er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?
Utdannelsen er relevant på alle måter. Jeg har hatt stor nytte av fagene, særlig fagene innenfor interaksjonsdesign og programmering. Studiet har gitt meg en faglig dybde jeg ikke ville vært foruten i arbeidslivet. Mye av arbeidet i Olavstoppen foregår i team, og det har derfor også vært relevant å ha med seg erfaring fra flere samarbeidsprosjekter i studietiden.

Hva var din første jobb etter endt utdanning?
Jobben i Olavstoppen er min første fulltidsstilling etter at jeg var ferdig utdannet. Mens jeg var student jobbet jeg deltid blant annet ved Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen og som webdesigner i Gevir kommunikasjon. Etter studiene (sommeren 2012) begynte jeg i Olavstoppen. Jeg signerte kontrakten allerede i februar, ettersom jeg fikk flere andre jobbtilbud i det tidsrommet. Jeg opplevde at fagfeltet var svært ettertraktet, og det virker som det fremdeles er stort behov for dyktige informasjonsvitere i arbeidslivet.

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?
Jeg opplevde ikke overgangen spesielt brå, ettersom jeg hadde jobbet en del underveis i studiene også. Det var derimot svært behagelig å få normale arbeidstider, uten å ha innleveringer hengene over seg på kveldstid. Jeg er veldig glad for at jeg hadde relevante deltidsjobber ved siden av studiene, og vil sterkt anbefale det til andre.

Hvorfor valgte du å studere nye medier og informasjonsvitenskap ved UiB?
Jeg har alltid vært interessert i informasjonsteknologi, kommunikasjon og medier. Jeg vurderte også tilsvarende studier, men valgte å begynne på bachelorprogrammet i nye medier ettersom det hørtes mest spennende ut. Det var veldig variert og vi fikk prøve oss på flere ulike felt. Da tiden kom for å søke master, valgte jeg informasjonsvitenskap siden det lå nærest mine interesser. Det har jeg ikke angret på.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?
Jeg har mange gode minner fra studietiden. Det beste var nok å få kunne bruke så mye tid på fag som engasjerer meg. I tillegg var det sosiale livet ved studietiden viktig for meg. Jeg fikk gode venner med felles interesser. Det er det som er så fint med universitetet: At det man velger å studere er fellesinteressen for alle der. Jeg tror det er viktig å velge studie etter hva man synes er interessant og engasjerende.


Intervjuet av: Hanne Kvilhaugsvik