Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Krav til sikrere og tryggere informasjonssystemer!

Disputas:Christian Raspotnig

Christian Raspotnig, disputerer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
 ”Requirements for safe and secure information systems”


Foto/ill.:
Sizarta Sarshar

Hovedinnhold

Opponenter under disputasen vil være:

1. opponent: Professor Tim Kelly, University of York, UK
 
2. opponent: Professor Rolv Bræk, NTNU

Det tredje medlemmet i komiteen er:
Professor Bjørnar Tessem, Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen.

Disputasen ledes av visedekan for utdanning, førsteamanuensis Knut Hidle

Om avhandlingen:
Når man skal utvikle nye informasjonssystemer, er det viktig å fange opp trusler og farer tidlig. Avhandlingen til Christian Raspotnig beskriver hvordan man kan spesialisere modelleringsteknikker til å fange opp potensielle trusler og farer ved utvikling av informasjonssystemer. Videre tar den for seg hvordan man skal håndtere de identifiserte truslene og farene når man begynner å bygge informasjonssystemene. Dette for å stille krav til at systemene skal bli så sikre og trygge som de bør være, men også for å hindre konflikter mellom sikkerhets- og trygghets-kravene.

Modelleringsteknikkene Christian har forsket på i avhandlingen sin er ment å brukes i møte mellom forskjellige eksperter for å bedre diskusjoner rundt sikkerhets- og trygghets-aspekter. Teknikkene er blitt brukt i flere eksperimenter med eksperter innen luftfart, der systemer kritiske for flygekontroll er blitt analysert. Teknikkene er også blitt samlet i en metode ved navn CHASSIS (Combined Harm Assessment for Safety and Security of Information Systems), som kan brukes for å gjøre en samlet sikkerhets- og trygghets-analyse.

Avhandlingen var en del av forskningsprosjektet ReqSec, som har vært et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, finansiert av Norsk forskningsråd.

Personalia:
Christian Raspotnig påbegynte sin PhD i Januar 2009, ved Universitetet i Bergen. Ved siden av stillingen som PhD kandidat har han vært forsker i avdelingen Software Engineering - Risiko og pålitelighet, ved Institutt for energiteknikk (IFE), Halden. Han har tidligere også forsket på trygghet ved bruk av programmerbare systemer i kjernekraft ved IFE og arbeidet med trygghet innen flygekontroll ved Avinor.

Kontaktinfo: Christian Raspotnig, tlf. 9240 71 63, christian.raspotnig@hrp.no

Adgang for interesserte