Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap

Magnus Hoem Iversen

Norsk politisk kommunikasjon – rammer, produksjon og resepsjon: Hvordan skapes, mottas og oppfattes oppfattes politisk reklame i Norge?

Hovedinnhold

Bruken av politisk reklame øker i popularitet hos samtlige norske partier. Dette gjeder reklame på radio, i avis, på kino, og ikke minst på Internett – spesielt eksemplifisert gjennom «Taxi Stoltenberg» i 2013. Maktforholdet mellom politiske partier, den frie presse og borgere er i endring. Politisk direktekommunikasjon mellom partier og velgere er i ferd med å bli en viktigere brikke i norske demokratiske prosesser.
Jeg undersøker hvordan norske politiske reklamefilmer kan belyse disse prosessene. Formålet er å undersøke hele kommunikasjonskjeden, med spesiell vekt på bruk av visuell og emosjonell argumentasjon, både i produksjon, i selve reklamebudskapene og i forhandling hos konkrete velgere.
Hvilke konsekvenser har den økende bruken av politisk reklame for meningsutvekslingen, samfunnsforståelsen og det demokratiske offentlige ordskifte? Hvordan legges det til rette for argumentasjon på produsentsiden – hvordan argumenterer reklamene, og hvordan oppfatter og forholder konkrete velgere seg til argumentene i dem?

Hjemmeside Magnus Hoem Iversen