Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny stipendiat

Magnus Hoem Iversen ansatt som stipendiat

Norsk politisk kommunikasjon – rammer, produksjon og resepsjon: Hvordan skapes, mottas og oppfattes politisk reklame i Norge?

Foto/ill.:
Rune Arntsen

Hovedinnhold

Magnus Hoem Iversen er tilknyttet Retorikkgruppen på instituttet, og leverte sin masteroppgave "Overtramp eller valgkamp?", en retorisk og medievitenskapelig undersøkelse av det norske forbudet mot politisk reklamefilm i 2012. Han har jobbet som seminarleder for en rekke fag ved instituttet, og var fra april 2013 til januar 2014 vitenskapelig assistent. I 2013 startet han arrangementsserien Mediesamfunn på Litteraturhuset, sammen med Donia Lina Nilsen og Karen Sofie Sørensen. Iversen er også skribent for Vox Publica, magasin for demokrati og ytringsfrihet – hvor han i tillegg redigerer bloggen "Politisk-PR".

Prosjektbeskrivelse
Bruken av politisk reklame øker i popularitet hos samtlige norske partier. Dette gjeder reklame på radio, i avis, på kino, og ikke minst på Internett – spesielt eksemplifisert gjennom «Taxi Stoltenberg» i 2013. Maktforholdet mellom politiske partier, den frie presse og borgere er i endring. Politisk direktekommunikasjon mellom partier og velgere er i ferd med å bli en viktigere brikke i norske demokratiske prosesser.

Jeg undersøker hvordan norske politiske reklamefilmer kan belyse disse prosessene. Formålet er å undersøke hele kommunikasjonskjeden, med spesiell vekt på bruk av visuell og emosjonell argumentasjon, både i produksjon, i selve reklamebudskapene og i forhandling hos konkrete velgere.

Hvilke konsekvenser har den økende bruken av politisk reklame for meningsutvekslingen, samfunnsforståelsen og det demokratiske offentlige ordskifte? Hvordan legges det til rette for argumentasjon på produsentsiden – hvordan argumenterer reklamene, og hvordan oppfatter og forholder konkrete velgere seg til argumentene i dem?