Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Aktuelt UiB

Unge forskertalent får millionstøtte fra Forskingsrådet

Ti unge forskere ved UiB får rundt 70 millioner fra Forskingsrådet til å skape sin egen forskingskarriere og legge grunnlaget for nye forskingsmiljø.

Aktuelt
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen - Montasje: Rune Arntsen

Hovedinnhold

Gjennom Fellesløftet gir universitetene og Forskningsrådet 300 millioner kroner gjennom tre år til unge forskertalent.  Ved Universitetet i Bergen får ti prosjekt støtte, på landsbasis er 42 søknader innvilget.

– Støtten innebærer først og fremst at prosjektet kan realiserest, det krever en konsentrert innsats, sier Helle Sjøvaag, postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, og en av de ti vinnerne fra UiB.

64 unge forskertalenter får til sammen 450 millioner kroner til sine forskningsprosjekter gjennom Fellesløftet og ordinært budsjett til Fri prosjektstøtte (FRIPRO).

I Fellesløftet gir universitetene og Forskningsrådet 300 millioner kr i støtte til 42 unge forskertalenter over tre år. Dette kommer i tillegg til 22 unge forskertalenter som får støtte gjennom Forskningsrådets ordinære FRIPRO-budsjett.
 
– Gjennom denne satsingen får våre mest lovende, unge forskere nå mulighet til å forfølge egne ideer, skape sin egen forskningsvei og etablere en egen forskergruppe. Her ser vi grunnlaget for fremragende forskningsmiljøer i framtiden. Dette er en viktig investering for Norge som kunnskapsnasjon, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Omtale NRF-prosjekt

Prosjektet "Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Method for Evaluating Media Policy” skal evaluere effekten av medieregulering på mangfoldet i den norske nyhetssfæren. Reguleringene som evalueres omfatter eierskapsbegrensninger i regionale og nasjonale markeder, pressestøtte til marginale og meningsbærende aviser, og beskyttelse av allmennkringkasting. I prosessen vil det samles inn og analyseres store mengder data fra nasjonale, regionale og lokale nyhetstilbydere på papir, nett, mobil og kringkasting. Omfanget vil dreie seg omlag 150 aviser fra hele landet, samt kringkasting på radio og fjernsyn. Prosjektet vil resultere i analyser av mangfoldet i det norske nyhetsmarkedet på tvers av eierskap, publiseringsplattformer og regioner og omfatter blant annet innhold, dagsordenmekanismer, siteringspraksiser og hvilke stemmer som kommer til orde. Dataomfanget fordrer en utvikling av nye metoder for prosessering og analyse i skjæringspunktet mellom medievitenskap og informasjonsvitenskap.