Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nytt tidsskrift

Ekfrase 02 - 2013

Nytt nummer av Ekfrase ute nå.

Foto/ill.:
Ekfrase

Hovedinnhold

Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur tar sikte på å være det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden. Tidsskriftet orienterer seg tverrfaglig mot visuelle og intermediale disipliner innenfor kunst- og mediefeltet, og skal publisere det beste av forskningen innen visuell kultur i de nordiske landene. Viktige mål er å generere nye innsikter, invitere til debatt, samt å skape en sentral arena for kommende diskusjoner om visuell kultur og estetikk i Norden. Ekfrase vil være toneangivende og forme framtidens studier av visualitet.

Ekfrase kommer med to hefter per årgang. Hvert hefte inneholder fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og intervju/debatt-stoff.

Målgruppen er forskere, lærere og studenter innenfor alle estetiske fagdisipliner på nordiske læresteder, samt fag- og forskningsbiblioteker og andre relevante institusjoner.

Tidsskriftet eies av Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og utgis med støtte fra Nordic Publishing Committee for Journals in the Humanities and Social Sciences og Nomadikon-prosjektet.

Redaktører: Øyvind Vågnes og Asbjørn Grønstad


INNHOLD

Artikler

Kjære leser, (Side 73-74)
av Asbjørn Grønstad & Øyvind Vågnes

Teser om historiens filosofi (Side 75-90)
av Marquard Smith

Populuxe Pop: Retroficeringen af 1950’erne i albumcovere (Side 94-109)
av Kristian Handberg

Intervju: Om skriving, teori og vitenskap (Side 112-116)
av Asbjørn Grønstad & øyvind Vågnes

Anmeldelser

Striden om det virkeliges tilsynekomst (Side 118-121)
av Jacob Lund

Peter Larsen: Ibsen og fotografene: 1800-tallets visuelle kultur (Side 122-126)
av Mette Sandbye

Zero Dark Thirty og den nye revisjonismen (Side 126-128)
av Asbjørn Grønstad