Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Pedagogikk

Skal forske på dataspill i skolen

Elevene sier de lærer mer når dataspill blir brukt i undervisningen. I et nytt prosjekt skal forskere fra Universitetet i Bergen studere pedagogikken bak.

Bilde fra spillet The Walking Dead
Illustrasjon fra spillet The Walking Dead.
Foto/ill.:
NewGameNetwork

Hovedinnhold

På Nordahl Grieg videregående skole gjøres det en unik satsing på dataspill i undervisningen. Elevene lar seg engasjere av zombiespill som The Walking Dead (religion, etikk og livssyn), The Last of Us (norsk) og Civilization IV (norsk, engelsk og samfunnsfag).

Lærerne rapporterer om jevnt over bred deltakelse og stor iver blant elevene, særlig blant de elevene som ellers fremstår som tause og lite engasjerte. Flere av rapportene tyder på at elevene synes de lærer mer av spillbaserte prosjekter enn av tradisjonell undervisning.

Det har allerede vært flere medieoppslag om spillsatsningen på skolen, blant annet i Dagbladet, NRK og i blogger.

 

Skal studere spillundervisningen

I et prosjekt ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ledet av førsteamanuensis Rune Klevjer, skal forskere sammen med Nordahl Grieg videregående skole studere bruk av dataspill i undervisningen.

Det er nemlig svært utfordrende å bringe kommersielle underholdningsspill av denne typen inn i klasserommet. Utstyr, logistikk og tidsbruk er kritiske faktorer i en allerede presset skolehverdag.

Lærernes egen kunnskap om dataspill er også viktig, og lærerne må selv kunne trekke forbindelsene mellom fagets læringsmål og spillets innhold.

 

Kompetanse på spill

Prosjektet skal se på hvilke målsetninger og arbeidsformer er mest realistiske og fruktbare i ulike fag, og hvordan kan ulike typer spill fungere i forhold til forskjellige læringsmål og læringsopplegg.

Kompetansebygging og innovasjon i skolen er også en viktig del av prosjektet. Forskerne skal se på hvilken kompetanse lærerne trenger, og hvordan kunnskapen og erfaringen til pionerene på feltet kan utnyttes best. De skal også se på hva slags infrastruktur som trengs for å ta vare på og utvikle kompetanse om spill i undervisningen.