Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Ny bok om TV-serier

"The Wire" og den tredje gullalderen

TV-serier er den nye filmen, heter det. Eller til og med den nye romanen? Denne boken tar utgangspunkt i TV-serienes nye status og enorme suksess og viser hvordan og hvorfor denne utviklingen har funnet sted.

Illustrasjon fra The Wire
Bilde fra omslaget til "The Wire" og den tredje gullalderen.
Foto/ill.:
Infomedia/Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Bokens første del gjør rede for hvordan den amerikanske tv-industrien fungerer og for de tre gullaldrene i amerikansk tv-historie. Den legger særlig vekt på den siste blomstringsperioden, som sammenfaller med HBOs satsing på egenproduserte dramaserier på slutten av 1990-tallet, samt med framveksten av DVD-boksen, av fortellinger som strekker seg på tvers av episoder og sesonger, og av internett som forum for mangfoldige og detaljerte diskusjoner om serienes betydning og verdi. Boken forklarer også hvordan dagens serier blir skrevet av et kobbel av manusforfattere med en showrunner på toppen i et strengt hierarki, og hvordan de kreative prosessene i skriverommet har vært med på å fostre kvalitet, i den grad at mange i dag mener at amerikanske filmer og tv-serier har byttet plass i det kulturelle hierarkiet.

Denne framstillingen danner bakteppet for del to, en nærlesning av serien som ofte er blitt kalt «verdens beste TV-serie»: The Wire. Analysen fordyper seg i seriens selvpåståtte realisme, dens stil og narrative struktur, dens journalistiske røtter og litterære inspirasjonskilder, dens samfunnskritiske ambisjoner, representasjonen av rase og kjønn samt forholdet til den melodramatiske tradisjonen. Analysen søker å fange det særegne ved The Wire og å vise hvordan serien skiller seg fra andre kvalitetsserier på 2000-tallet. Samtidig reiser den mer allmenne spørsmål om kvalitet og om de fortrinnene dagens langstrakte tv-fortellinger har sammenlignet med den tradisjonelle spillefilmen.

Del tre bringer sammen diskusjonene i de to foregående delene, og plasserer både den tredje gullalderen og The Wire i en bredere historisk og kulturell kontekst.

Erlend Lavik har skrevet doktoravhandling om amerikansk filmhistorie. Han har publisert flere artikler om The Wire, og han har også laget et videoessay om serien som har blitt avspilt over 76.000 ganger. Lavik er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Omtaler av boken:

Rushprint 23.4.2014: Mellom det gode og det onde: Karaktertegninger i "The Wire"

NRK Radio Ekko 25.4.2014: Bingewatching

Klassekampen 26.4.2014: Sosial Refs - folkelege vitsar

NRK Radio Kurer 3.5.3014: Har TV-seriene blitt den "nye" filmen?

Bergens Tidende 4.5.2014: Ingen grunn til berøringsangst (del 1 og 2)

Dagen 8.5.2014: TV-serier høster større anerkjennelse (del 1 og 2)

 

Anmeldelser:

Kulturkapellet - tidsskrift for kunst- og kulturformidling (dansk) 4.6.2014: Mønster i mangfoldigheten

Dokumenter