Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nytt tidsskrift

Nytt nummer av Ekfrase

Foto/ill.:
Ekfrase

Hovedinnhold

Leder
Kjære leser, - Asbjørn Grønstad & Øyvind Vågnes

Artikler
Gazas tårer, en upolitisk film? Spørsmål om sannhet og virkelighet i dokumentarfilm  - Christine Hansen
     
 Å gi Breivik en scene? – Scenekunst etter 22. juli. Med en næranalyse av Milo Raus "Breiviks Erklärung" -  Siemke Böhnisch

Forum
En flenge i normaliteten - Marit Paasche

Anmeldelser
Tom Egil Hverven, med tegninger av Sverre Malling og et etterord av Kjetil Røed: Terrorens ansikt - Frode Helmich Pedersen

Brian Winston: A Right to Offend - Helge Rønning


Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur tar sikte på å være det ledende vitenskapelige tidsskriftet for studier av visuell kultur og estetiske uttrykk i Norden. Tidsskriftet orienterer seg tverrfaglig mot visuelle og intermediale disipliner innenfor kunst- og mediefeltet, og skal publisere det beste av forskningen innen visuell kultur i de nordiske landene. Viktige mål er å generere nye innsikter, invitere til debatt, samt å skape en sentral arena for kommende diskusjoner om visuell kultur og estetikk i Norden. Ekfrase vil være toneangivende og forme framtidens studier av visualitet.

Ekfrase kommer med to hefter per årgang. Hvert hefte inneholder fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og intervju/debatt-stoff.

Målgruppen er forskere, lærere og studenter innenfor alle estetiske fagdisipliner på nordiske læresteder, samt fag- og forskningsbiblioteker og andre relevante institusjoner.

Tidsskriftet eies av Institutt for Informasjons- og Medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og utgis med støtte fra Nordic Publishing Committee for Journals in the Humanities and Social Sciences og Nomadikon-prosjektet