Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nyhet fra Vox Publica

Dommen over datalagringsdirektivet

EU-domstolen har talt, og konklusjonen er knusende: Direktivet om datalagring er ugyldig - og det har aldri vært gyldig.

Foto/ill.:
Illustrasjon: Håvard Legreid

Hovedinnhold

EU-domstolens dom over data­lag­rings­di­rek­ti­vet har med rette fått stor opp­merk­som­het. Det hører med til sjel­den­he­tene at dom­sto­len i Lux­em­bourg set­ter foten ned over­for EUs lov­gi­vende orga­ner. De fleste av direk­ti­vets mot­stan­dere satt nok sin lit til Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg frem­for til EUs egen dom­stol. Selv den mek­tige tyske for­fat­nings­dom­sto­len vek til­bake fra å over­prøve selve direk­ti­vet da den i 2010 slo fast at den tyske lov­giv­nin­gen som gjen­nom­førte direk­ti­vet i tysk rett var i strid med den tyske grunn­lo­ven, på grunn av for uklare og svake personverngarantier.

Les hele artikkelen i Vox Publica

Halvard Haukeland Fredriksen er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiB.