Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Nytt prosjekt

Forteller den norske offentlighetens historie

Fritt Ord gir millionstøtte til et stort bokprosjekt med utspring fra UiB.

Christian Krohg 17. mai 1893.
Christian Krohg "17. mai 1893".

Hovedinnhold

– Det fins selvfølgelig allerede bøker om landets litteraturhistorie, pressehistorie, kringkastingshistorie og så videre, men ingen som forsøker å skildre utviklingen av offentligheten som en uhorvelig kompleks helhet med avgjørende betydning for demokratiet. Det er dette vi skal prøve å få til, sier prosjektleder Jostein Gripsrud til Vox Publica.

Prosjektet er bevilget 1,5 millioner kroner fra Stiftelsen Fritt Ord. Målet er et rikt illustrert bokverk som skal publiseres høsten 2016. Etter hvert som arbeidet skrider frem vil det også bli publisert artikler både på Vox Publica og nettsidene til Institutt for informasjons og medievitenskap.

Bok med bred målgruppe

Bokverket skal kunne leses både av akademikere og generelt interesserte.

– Framstillingen skal på den ene siden gi en faglig solid, engasjerende og velskrevet historisk fortelling om offentlighetens utvikling. På den andre siden skal den tilby leserne portretter av bestemte personer eller skildringer som en slags dypdykk i det uendelig rike stoffet historiefortellingen bygger på, sier Gripsrud.

Han forteller at boken vil legge vekt på de visuelle medienes rolle i offentligheten, et emne som ofte har blitt oversett.

Initativ fra UiB

Det var forskere ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen som tok initiativet til å skrive Norsk offentlighets historie. Selve bokverket vil bli til i samarbeid med bidragsytere fra andre universiteter og fagmiljøer.

Forskergruppen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har arbeidet med offentlighetsteori i mange år. I 2010 og 2011 ble det gitt ut engelskspråklige antologier om offentlighetsteori: The Idea of the Public Sphere (Lexington Books/Rowman & Littlefield) og The Public Sphere (fire bind, Sage Publications). De siste årene har instituttets årlige seminarer dreid seg om nettopp norsk offentlighets historie.